Firma NEREUS,s.r.o. Vám nabízí 4 základní druhy servisního zajištění:

Standardní servisní zajištění získáváte při koupi nového systému.
Smlouva o servisu a údržbě Vám umožní sjednat individuální podmínky rychlosti servisu a jeho zásad.
Profylaktická smlouva o servisu a údržbě Vám umožní vypustit starosti s provozem Vašeho systému.
Zajistíme Vám dokonalou preventivní údržbu včetně servisních služeb.

Dálkový dohled systému Vám umožní urychleně reagovat na případnou poruchu Vašeho systému a jeho následné odstranění během         několika minut.
Servisní podpora může být poskytována v různých úrovních od ZÁKLADNÍ odborné konzultace až po EXPERT s garancí reakční doby vhodné zejména pro zákazníky s nepřetržitým provozem. Všechny druhy servisní podpory jsou přizpůsobeny požadavkům našich zákazníků, na co nejkvalitnější a nejrychlejší servis.
Zajímavý je i program slev servisních služeb, který je k dispozici našim zákazníkům, kteří uzavřeli smlouvu o servisní podpoře.

Uzavřením smlouvy rovněž ušetříte značné finanční prostředky a předejdete riziku z prodlení i řadě zbytečných starostí, při shánění servisního technika, ve Vámi požadovaném časovém termínu.

Správy jsou zajišťovány na základě Servisní smlouvy. Tato smlouva specifikuje rozsah a četnost prováděných úkonů a způsob úhrady. Smlouva je uzavíraná na dobu určitou, nebo dobu neurčitou. Přesné podmínky smlouvy se sjednávají individuálně na základě požadavků zákazníka a rozsáhlosti systému a jeho následné náročnosti.

 

STANDARD

Přednostní přístup k odborné pomoci, konzultace z oblasti:
- konfigurace HW
- konfigurace SW
- řešení SW a HW případů souvisejících s dodaným produktem
Zahájení zpracování požadavku do 24 hodin od obdržení
Nárok na bezplatné provedení údržby zařízení za fyzické přítomnosti technika 1x ročně

ROZŠÍŘENÁ

Přednostní přístup k odborné pomoci, konzultace z oblasti:
- konfigurace HW
- konfigurace SW
- řešení SW a HW případů souvisejících s dodaným produktem
Zahájení zpracování požadavku do 12 hodin od obdržení
Bezplatná dálková diagnostická kontrola zařízení 1x čtvrtletně
Bezplatný konfigurační či opravný zásah, bezplatné provedení údržby zařízení za fyzické přítomnosti technika do 12 pracovních hodin 1x čtvrtletně
Sleva z ceny za služby nad rámec této smlouvy

EXPERT

Přednostní přístup k odborné pomoci, konzultace z oblasti:
- konfigurace HW
- konfigurace SW
- řešení SW a HW případů souvisejících s dodávaným produktem
Zahájení zpracování požadavku do 2 hodin od obdržení
Bezplatná dálková diagnostická kontrola zařízení 1x měsíčně
Bezplatná konfigurace či opravný zásah, bezplatné provedení údržby zařízení za fyzické přítomnosti technika do 2 pracovních hodin 1x měsíčně
Sleva z ceny za služby nad rámec této smlouvy
Bezplatné nastavení systému dle požadavků 1x čtvrtletně

INDIVIDUAL          platba: měsíční, čtvrtletní, pololetní

Smlouva sjednávána na základě vzájemných požadavků, náročnosti systému, individuálních podmínek za stran klienta.

Veškeré ceny jsou přesně specifikovány na základě místního šetření a specifikace systému.
Ostatní servisní služby se řídí platným ceníkem.