SERVISNÍ zajištění - REVIZE A KONTROLY ZAŘÍZENÍ A SYSTÉMŮ

Servis POHOTOVOST
 
Nepřetržitá služba 24/7
Reakční doba již do 2 hodin
Vybavení výkonnou měřící a výpočetní technikou

SERVIS
Dohled sítí
Pravidelná měření
Vyhodnocování provozu systémů
Technická podpora
Preventivní údržba
Havarijní zásahy
Vedení dokumentace

Servis DISPEČINK HOTLINE
 
Nepřetržitá služba
Příjem hlášení poruch
Dohledové centrum
Koordinace výjezdů
Vedení dokumentace

Servis OUTSOURCING PREVENTIVNÍCH ÚDRŽBOVÝCH ČINNOSTÍ
 
Jedním z důležitých nástrojů jak zvyšovat provozní spolehlivost sítě je systematické vyhledávání těch jejich částí, které jsou zdroji poruch s cílem stanovovat příčiny těchto stavů a průběžně je odstraňovat. Proto je důležitým procesem i preventivní údržba systémů a sítí.
Celorepubliková působnost - zkušenosti z výstavby - technické zázemí

Nabízíme preventivní údržbové činnosti na zařízení:
WLAN - EZS - EPS - CCTV - Optické kabelové trasy - LAN - WLAN

Příjem hlášení poruch
Reakční doba do 2 hodin
Nepřetržitá pohotovost 24/7
Vybavení výkonnou měřicí a výpočetní technikou
Celorepubliková působnost
Zkušenosti z výstavby
Technické zázemí
Preventivní údržba
Okamžité havarijní servisní zásahy – HOTLINE
Organizace a koordinace výjezdu
Průběžné informování zákazníků o stavu odstranění poruchy
Vedení dokumentace o poruše

Údržby systémů a technických zařízení budov...

Více »