ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

Elektronická požární signalizace (EPS) slouží k včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru v objektech, kde je to vyžadováno dle požárního posouzení nebo na základě vlastníka objektu. Základní funkcí systému je detekce požáru v jeho počátečním stádiu, kdy ve všech částech budovy varuje před požárem již v jeho počátcích a tím zabraňuje jeho rozšíření. Součástí EPS může být stabilní hasící zařízení.
Spolehlivá a včasná detekce průvodních jevů při vzniku požáru (kouř, doutnání, rychle rostoucí teplota)
Minimalizace škod způsobených požárem umožněním včasného zásahu 

Možnost propojení systému EPS s pultem centralizované ochrany HZS
Možnost grafické nadstavby (lepší orientace u větších budov a ovládání pomocí nadstavbového počítače. integrace s ostatními systémy řízení budovy)
Ovládání dalších zařízení prostřednictvím výstupů EPS (řízení vzduchotechniky, spuštění hasícího zařízení)
Přesná lokalizace místa vzniku škody prostřednictvím identifikace jednotlivých hlásičů

Odborné poradenství
Projekce systémů, profesionální instalace systémů, servis a odborná správa systémů
Systém EPS tak včasnou informací přispívá k minimalizaci škod vzniklých požárem.
Zařízení EPS je pouze jedním z prostředků potřebného protipožárního zabezpečení objektu, doplňuje, ale nezahrnuje protipožární opatření předepsaná normami a předpisy.

Nabízíme:

Odborné poradenství a konzultace
Projektové dokumentace na instalaci systémů EZS
Profesionální kompletní instalaci systémů EZS, servis a odbornou správu systémů
Díky odborným znalostem nabízí společnost NEREUS, s.r.o. technologie od jednoduchých a cenově výhodných až po systémy rozsáhlé či aplikace pro prostory s velkým rizikem.